www.masuratoriterestre.ro Web analytics

MASURATORI TERESTRE - ORDINUL 3442/2019 - In vigoare din 06.01.2020

ORDINUL 3442/2019 - privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

REGULAMENT  -   privind avizarea, receptia si inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara ODG 700/2014

LEGEA 7/1996 -   legea cadastrului si publicitatii imobiliare, modificata in 2015

Ordonanta nr. 40 /2013  -  Privind imobile ce au o suprafata masurata mai mare cu pana la 10%

Ordonanta nr. 785 /2011  -  Privind modificarea si completarea Ordinului nr. 634/2006

Ordonanta nr. 784 /2011  -  Privind modificarea si completarea Ordinului nr. 633/2006

Ordonanta de urgenta Nr. 64 /2010  -  Privind modificarea si completarea Legii cadastrului nr. 7/1996

Ordin Nr. 81 /2010  -  Privind abrogarea unor acte normative referitoare la cadastru, geodezie si cartografie

Ordin Nr. 107 /2010  -  Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane

Ordin Nr. 108 /2010  -  Ordin privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si topografiei

Ordin Nr. 134 /2009  -  Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Ordin Nr. 139 /2009  -  Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Ordin Nr. 633 /2006  -  Pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Ordin Nr. 634 /2006  -  Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Legea Nr. 7/1996  -  Legea cadastrului

Legea Nr. 499/2004  -   Modificare la Legea Cadastrului Nr.7/1996

Legea Nr.  78/2002  -   Modificare si completare la Legea Cadastrului Nr.7/1996

Legea Nr. 247/2005 - Privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

OUG nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii Cadastrului Nr. 7/1996

Legea Nr. 112/1995  -   Lege pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

Legea Nr. 18/1991  -   Legea fondului funciar

Hotararea de guvern Nr. 834/1991   -  Terenuri aflate in patrimoniul statului

DECRET-LEGE Nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

[Index] [Acte-necesare] [Legislatie] [Ordin-785] [Ordin-784] [legea-cadastrului] [legea-Nr-499] [Legea-78] [Legea-247] [OUG-nr-41] [Legea-112] [Legea-18] [HG-834] [Decret-lege-115] [ODG-634-2006] [ODG-700] [Legea-7] [ORDIN-3442/2019] [Utile] [Stiri] [Parteneri] [Contact]

© 2009-2018 MasuratoriTerestre.ro.  Toate drepturile rezervate