www.masuratoriterestre.ro Web analytics

MASURATORI TERESTRE - Legea Nr. 78/2002

LEGE nr. 78 din 26 februarie 2002 -  privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
 

Atenţie!

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate īn Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire īn nici un document oficial ele avānd numai un caracter informativ. Masuratoriterestre.ro nu īşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte.

EMITENT:     PARLAMENTUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002;

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, dupa alineatul 1 al articolului 3 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:

"Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru la propunerea ministrului administratiei publice, si de un secretar general numit in conditiile legii."

2. La articolul I punctul 2, alineatul 1 al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:

"Ministerele, institutiile centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizeaza cadastrul de specialitate in domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate si construite, celor cu risc ridicat de calamitati naturale ori supuse poluarii si degradarii si altele."

3. La articolul I, dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:

"3^1. Alineatul 1 al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:

®Oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie realizeaza, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, atributiile prevazute la art. 5 lit. a), f), g), i) si j).Æ"

4. La articolul I punctul 5, articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. - Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie este imputernicit sa execute lucrarile de geodezie si topografie, de cadastru si cartografie, direct sau prin persoane fizice ori juridice autorizate."

5. Articolul VI va avea urmatorul cuprins:

"Art. VI. - In subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor se vor infiinta servicii comunitare de cadastru si agricultura incadrate cu personal specializat."

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE

CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

[Index] [Acte-necesare] [Legislatie] [Ordin-785] [Ordin-784] [legea-cadastrului] [legea-Nr-499] [Legea-78] [Legea-247] [OUG-nr-41] [Legea-112] [Legea-18] [HG-834] [Decret-lege-115] [ODG-634-2006] [ODG-700] [Legea-7] [ORDIN-3442/2019] [Utile] [Stiri] [Parteneri] [Contact]