www.masuratoriterestre.ro Web analytics

MASURATORI TERESTRE - Cadastru si intabulare

          I   RIDICARI TOPOGRAFICE
  1)   Actele de proprietate ale imobilului copie xerox;
  2)   Autorizaţie de construcţie si proces verbal de recepţie definitiva in copie xerox;
  3)   Copie xerox a documentaţiei cadastrale referitoare la imobil;
  4)   Actele de identitate ale proprietarilor copie xerox;
 

         II  CADASTRU

                 A. CADASTRU  -  APARTAMENT
  1)   cererea de solicitare informaţii, conform anexei 1.30;
  2)   cererea de recepţie si înscriere, conform anexei 1.31;
  3)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat, conform anexei 1.32;
  4)   actele de proprietate in copie legalizata:
         - daca este cumparat de la ICRAL; ICVL TITAN AL SA, copie legalizata dupa Contractul de vanzare cumparare si dupa procesul verbal de predare primire;
         - in cazul in care este cumparat in rate copie legalizata dupa adeverinta de achitare integrala/cerere radiere ipoteca;
   5)   certificatul fiscal in original, pentru cadastru si intabulare
   6)   copii xerox dupa actele de identitate ale proprietarilor;
  PRETUL TAXEI DE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120RON.
-   In cazul in care exista o cerere de radiere a ipotecii se mai plateste suplimentar o taxa de 75RON

            Model dosar cadastru si intabulare apartament

                  B. CADASTRU  -  PRIMA INSCRIERE TEREN
  1)   cererea de solicitare informaţii, conform anexei 1.30;
  2)   cererea de recepţie si înscriere, conform anexei 1.31;
  3)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat, conform anexei 1.32;
  4)   extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru documentaţiile din extravilan);
  5)   actele de proprietate, după caz, in copie legalizata;
  6)   certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa ;
  7)   copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.
PRETUL TAXEI DE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120RON.

                  C. CADASTRU  -  DEZLIPIRE SAU ALIPIRE
  1)   cererea de solicitare informaţii, conform anexei 1.30;
  2)   cererea de recepţie si înscriere, conform anexei 1.31;
  3)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat, conform anexei 1.32;
  4)   extras de carte funciara pentru informare;
  5)   copii xerox după actele de proprietate;
  6)   copii xerox după actele de identitate.
PRETUL TAXEI DE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60RON pentru alipire si 60RON de lot pentru dezlipire.


                   D. CADASTRU  -  NECESAR INSCRIEII UNEI CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA
   CERERI
  A)   cererea de solicitare informaţii si convenţie, conform anexei 1.30;
  B)   cererea de recepţie si înscriere, conform anexei 1.31;
  C)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat, conform anexei 1.32

  1)   copie legalizata dupa autorizaţia de construire si proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
  2)   copie legalizata certificat de edificare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire; 

  3)  copie legalizata adeverinta numar postal (daca este cazul);
  4)  certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), pentru cadastru si intabulare;

  -   copie xerox a planurilor ce au stat la baza autorizatiei de construire, vizate spre neschimbare;
  -   copie xerox după actele de identitate.
  -   extras de carte funciara pentru informare, in original (nu mai vechi de 1 luna) pentru teren;
  -   copie xerox după
planul de amplasament si delimitare (avizat oficiul de cadastru, din dosarul vechi al terenului);

[Index] [Acte-necesare] [Modele-acte] [Legislatie] [Utile] [Stiri] [Parteneri] [Contact]

© 2009-2023 MasuratoriTerestre.ro.  Toate drepturile rezervate