www.masuratoriterestre.ro Web analytics

MASURATORI TERESTRE - APLICAREA ODG 700/2014

REGULAMENT  -   privind avizarea, receptia si inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara ODG 700/2014 - REPUBLICAT 2016

REGULAMENT  -   privind avizarea, receptia si inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara ODG 700/2014

LEGEA 7/1996 -   legea cadastrului si publicitatii imobiliare, modificata in 2015

Ordonanta nr. 40 /2013  -  Privind imobile ce au o suprafata masurata mai mare cu pana la 10%

Ordonanta nr. 785 /2011  -  Privind modificarea si completarea Ordinului nr. 634/2006

Ordonanta nr. 784 /2011  -  Privind modificarea si completarea Ordinului nr. 633/2006

Ordonanta de urgenta Nr. 64 /2010  -  Privind modificarea si completarea Legii cadastrului nr. 7/1996

Ordin Nr. 81 /2010  -  Privind abrogarea unor acte normative referitoare la cadastru, geodezie si cartografie

Ordin Nr. 107 /2010  -  Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane

Ordin Nr. 108 /2010  -  Ordin privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si topografiei

Ordin Nr. 134 /2009  -  Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Ordin Nr. 139 /2009  -  Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Ordin Nr. 633 /2006  -  Pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Ordin Nr. 634 /2006  -  Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Legea Nr. 7/1996  -  Legea cadastrului

Legea Nr. 499/2004  -   Modificare la Legea Cadastrului Nr.7/1996

Legea Nr.  78/2002  -   Modificare si completare la Legea Cadastrului Nr.7/1996

Legea Nr. 247/2005 - Privind reforma Ón domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

OUG nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii Cadastrului Nr. 7/1996

Legea Nr. 112/1995  -   Lege pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

Legea Nr. 18/1991  -   Legea fondului funciar

Hotararea de guvern Nr. 834/1991   -  Terenuri aflate in patrimoniul statului

DECRET-LEGE Nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

[Index] [Acte-necesare] [Legislatie] [Ordin-785] [Ordin-784] [legea-cadastrului] [legea-Nr-499] [Legea-78] [Legea-247] [OUG-nr-41] [Legea-112] [Legea-18] [HG-834] [Decret-lege-115] [ODG-634-2006] [ODG-700-Republicat-2016] [ODG-700] [Legea-7] [Utile] [Stiri] [Parteneri] [Contact] [Pret-Cadastru]

© 2009-2018 MasuratoriTerestre.ro.  Toate drepturile rezervate